Vitamin D spada u grupu liposolubilnih vitamina sa dokazanim biološkim efektima. Sintetiše se u koži pod dejstvom ultravioletnih zraka, a u ishrani su prisutna dva oblika: vitamin D2 (ergokalciferol) koji je biljnog porekla i vitamin D3 (holekalciferol) koji nastaje iz holesterola u animalnim i biljnim tkivima.

Dva oblika vitamina D razlikuju se međusobno po hemijskoj strukturi i biološkoj aktivnosti. Naime, rezultati studija su pokazali da, usled postojećih strukturnih i metaboličkih razlika, vitamin D3 pokazuje 3-4 puta snažniji efekat u odnosu na vitamin D2. Osnovna uloga vitamina D u ljudskom organizmu je održavanje homeostaze kalcijuma i fosfora i pravilno funkcionisanje koštano-zglobnog sistema. Osim toga, pokazani su i brojni povoljni vanskeletni efekti. Iako se naziva „vitamin“, ova supstanca pokazuje sve karakteristike hormona. Preporučene dnevne količine za vitamin D3 iznose 400-800 internacionalnih jedinica (IJ), dok se kod posebnih potreba organizma, osetljivih osoba koje su slabije izložene Suncu i izražene hipovitaminoze preporučuje 1000-2000 IJ. Potrebno je pridržavati se preporučenih dnevnih doza, jer prekomerna količina može izazvati hipervitaminozu i neželjene efekte, poput hiperkalcemije, mučnine, povraćanja, oštećenja bubrega i drugih organa. Optimalni izvori vitamina su prehrambeni proizvodi, odnosno hrana koja sadrži vitamin D, izlaganje kože sunčevim zracima i suplementacija ovim vitaminom.

Vitamin D prvenstveno reguliše homeostazu kalcijuma i fosfora preko specifičnih receptora i na taj način doprinosi zdravlju kostiju. Dva najvažnija mehanizma pomoću kojih vitamin D održava normalne koncentracije kalcijuma i fosfata su olakšavanje resorpcije i preuzimanja kalcijuma i fosfata iz creva i ubrzavanje njihove mobilizacije iz kostiju. Deluje i na bubrege prouzrokujući retenciju, odnosno zadržavanje kalcijuma i fosfata u organizmu. U slučaju nedostatka vitamina D, resorpcija kalcijuma i fosfata iz digestivnog trakta je značajno smanjena, čime se pokreću mehanizmi koji mogu dovesti do demineralizacije i oštećenja kostiju. Osim u kostima, crevima i bubrezima, receptori za vitamin D detektovani su u brojnim drugim tkivima u kojima vitamin D ispoljava značajne biološke efekte, poput regulacije sinteze hormona, sekrecije insulina i produkcije citokina značajnih za funkcionisanje imunskog sistema1. Zbog toga se vitamin D, osim za zdravlje koštano-zglobnog sistema, sve više preporučuje kod osoba sa autoimunim, malignim, kardiovaskularnim i drugim hroničnim oboljenjima.

Mehanizam dejstva vitamina D kod autoimunih bolesti pokazan je u pretkliničkim studijama njegovim uticajem na produkciju medijatora zapaljenja i smanjenje prekomerne inflamacije2. U kliničkim studijama pokazan je značaj vitamina D kod više autoimunih oboljenja, poput multiple skleroze3, reumatoidnog artritisa4 i Kronove bolesti5. Povoljni efekti vitamina D u prevenciji diabetes melitusa zasnovani su na ekspresiji receptora za vitamin D na ćelijama pankreasa sa povoljnim uticajem na sekreciju insulina6. Literaturni podaci ukazuju na korelaciju i moguće korisno dejstvo vitamina D kod malignih bolesti7. Prisustvo receptora za vitamin D na endotelu, glatkim mišićima krvnih sudova i kardiomiocitima omogućava protektivno delovanje vitamina D kod ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti i neophodna su dalja klinička ispitivanja8. Epidemiološke studije su pokazale povezanost hipovitaminoze D sa slabljenjem kognitivnih funkcija. Naime, poslednja meta-analiza je ukazala na povećanu incidenciju demencija i Alchajmerove bolesti kod osoba sa niskom serumskom koncentracijom metabolita vitamina D9. Najnovijim studijama je pokazano da vitamin D utiče na očuvanje imuniteta i povećanje broja T limfocita koji su posebno značajni u borbi protiv virusnih infekcija10. Dosadašnja klinička iskustva potvrđuju povoljne efekte vitamina D zbog čega je ovaj vitamin, od početka epidemije novog oblika koronavirusa, preporučen kod pacijenata sa Covidom-19.

Uzimajući u obzir sve biološke efekte vitamina D u održavanju pravilne funkcije čitavog organizma, vitamin D3 se preporučuje kod svih osoba sa simptomima i znacima hipovitaminoze D. Posebno se preporučuje kod osoba sa bolestima koštano-zglobnog sistema, kod pacijenata sa autoimunim, malignim i kardiovaskularnih oboljenjima. Dosadašnji podaci i kliničko iskustvo ukazuju na značaj njegove primene kod pacijenata sa Covidom 19.

Doc. Univ. dr sci. med. Janko Samardžić

specijalista kliničke farmakologije

Reference:

1. Hanel et al. Vitamin D and evolution: pharmacologic implications. Biochem Pharmacol 2020;173:113595.

2. Christakos et al. Vitamin D: metabolism, molecular mechanism of action, and pleiotropic effects. Physiol Rev 2016; 96(1): 365–408.

3. Atkinson et al. Canadian recommendations for vitamin D intake for persons affected by multiple sclerosis. J Steroid Biochem Mol Biol 2020;199:105606.

4. Lee et al. Vitamin D level in rheumatoid arthritis and its correlation with the disease activity: a meta-analysis. Clin Exp Rheumatol 2016;34(5):827-833.

5. Ham et al. Vitamin D levels in adults with Crohn’s disease are responsive to disease activity and treatment. Inflamm Bowel Dis 2014;20(5):856-60.

6. Yu et al. Association between vitamin D and prediabetes: A PRISMA compliant meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2020;99(8):e19034.

7. Wu et al. Repurposing vitamin D for treatment of human malignancies via targeting tumor microenvironment. Acta Pharm Sin B 2019;9(2):203-219.

8. Rai et al. Role of vitamin D in cardiovascular diseases. Endocrinol Metab Clin North Am 2017; 46(4): 1039–1059.

9. Chai et al. Vitamin D deficiency as a risk factor for dementia and Alzheimer’s disease: an updated meta-analysis. BMC Neurol 2019;19(1):284.

10. Grant et al. Evidence that vitamin D supplementation could reduce risk of influenza and COVID-19 infections and deaths. Nutrients 2020;12(4):988.

Preporuka proizvoda

Povezani tekstovi
Gvožđe-prednosti proizvoda

Gvožđe sa laktoferinom Inovativni dodatak ishrani koji sadrži gvožđe, vitamin B12, vitamin C, folnu kiselinu i laktoferin. Preporučuje se kao Pročitaj više

O čemu treba voditi računa pri izboru dijetetskog suplementa D3K2?

Najvažniji kriterijumi za izbor dijetetskog suplementa D3K2, a da bismo bili sigurni da za svoj novac dobijamo efikasan i bezbedan Pročitaj više

Оставите одговор

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*