Omega

Bolesti srca- epidemija modernog društva

Svake godine od bolesti srca umre više od 17 miliona stanovnika u celom svetu, a gotovo 85% od ovih smrtnih ishoda je usled akutnog infarkta miokarda ili šloga.
Veliki procenat ovakvih ishoda se može sprečiti prepoznavanjem faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti

Najvažniji faktori rizika za srčana oboljenja i šlog su:

Nezdrava ishrana

Fizička neaktivnost

Pušenje

Prekomerna upotreba alkohola

Prisutnost ovih faktora rizika kod osobe povećava rizik za razvoj infarkta srca, šloga, srčane slabosti i drugih komplikacija.
Prepoznat je i “uzrok uzroka” kardiovaskularnih bolesti kao što su globalizacija i urbanizacija i starenje populacije sa svojim uticajem na socijalne promene, ekonomske promene i kulturne promene, uz uticaj siromaštva, stresa i naravno naslednog faktora.

Prevencija je najbolji lek!

Većina kardiovaskularnih bolesti može biti sprečena delovanjem na faktore rizika kao što su pušenje cigareta, nezdrava ishrana i gojaznost, fizička neaktivnost, štetna upotreba alkohola.

Kompletno rešenje 2u1: čuvar vašeg srca!

Čarobna Omega 3

Omega-3 masne kiseline značajno smanjuju rizike od iznenadnih komplikacija koje mogu biti i fatalne, uzrokovane aritmijama ili drugim uzrocima povezanim sa koronarnim oboljenjima srca. Omega-3 masne kiseline takođe se koriste i za tretiranje hiperlipidemije i hipertenzije. Zbog čega je potrebna suplementacija Omega 3 ? Omega 3 masne kiseline su esencijalne masne kiseline. Esencijalne, znači da organizam ne može da ih sintetiše pa se moraju uneti naknadno putem hrane. Kako utiču Omega 3 masne kiseline na organizam ? Gradivno su jedinjenje za ćelijske membrane, oblažu nerve. Neophodne su za pravilan rast i normalne funkcije organizma u svim uzrastima. Ipak, najveća primena je u domenu kardiovaskularnog zdravlja i moždanih funkcija. Osim toga doprinosi i metaboličkoj funkciji, deluje antiinflamatorno, utiče na zdravlje zglobova i raspoloženje.

Eliksir energije

Koenzim Q10 (ubihinon) je snažan antioksidant koji je direktno zadužen za stvaranje energetskog potencijala u našim ćelijama. Nalazi se prirodno u ljudskom organizmu ali posle 30-te godine života njegov nivo značajno opada, što za posledicu kako je pokazano u mnogim studijama, ima uticaj na slabljenje srčane radnje. Osim što nivo ovog esencijalnog antioksidansa opada posle 30-godine, dokazano je da on opada veoma rapidno, u nekim slučajevima i preko 80%. Svoju primenu, ovaj preparat ima i kod pacijenata koji koriste terapiju za smanjenje stvaranja holesterola u organizmu, obzirom da dovode do deficita koenzima Q10. Zato se savetuje rutinska primena uz terapiju statinima, poput lekova (Cholipam, Hollesta, Simvor, Vasilip, Zocor, Atoris, Sortis, Tulip, Lescol). Unošenjem koenzima Q10 utiče se na povećanje koncentracije ovog nutrijenta u krvi, koji se starenjem manje stvara. Koenzim Q10 je rastvorljiv u mastima, pa je najbolje iskoristljiv iz uljanih preparata, poput Omega-3.